Your search results

Najekologickejšie stavebné materiály

Publikoval pome on July 25, 2022
0

Stavebných materiálov s prívlastkom „eko“ je na trhu stále viac. Nie všetky sú skutočne zdravými, šetrnými a ohľaduplnými voči životnému prostrediu. Priaznivcov udržateľnej architektúry si získavajú skôr dobrým marketingom. Ten nepotrebujú pravidelní víťazi rebríčka najekologickejších stavebných materiálov, ktoré spĺňajú prísne zelené kritériá a budovy, pri ktorých realizácii sa použijú, menia na zdravšie, šetrnejšie a trvácnejšie.

Aké kritériá musí spĺňať ekologický stavebný materiál:

– stavebný materiál musí byť vyrobený z obnoviteľnej suroviny

– pokiaľ nie je z obnoviteľnej suroviny, musí sa dať recyklovať

– zložky v danom materiáli musia byť biologicky odbúrateľné

– zber alebo ťažba materiálu sa vykonáva len na lokálnej úrovni

– spracovanie materiálu musí prebiehať udržateľným spôsobom

– pri výrobe, spracovaní alebo použití sa nepoužívajú škodliviny


Zdroj: wikimedia.org – Vmenkov

Najekologickejšie stavebné materiály:

Certifikované drevo

Aj keď drevo je ako prírodný materiál všeobecne považované za ekologický stavebný prvok, nie vždy plní uvedené kritériá. Problémom sa stáva najmä ťažba v lese, ktorý sa neobnovuje, či export materiálu do vzdialených krajín. Environmentálne inštitúcie tak odporúčajú stavať z dreva, ktoré má certifikát FSC (Forest Stewardship Council). Ide o celosvetový certifikát pre drevo získané z tzv. zodpovedne obhospodarovaných lesov, v ktorých sa kladie dôraz na šetrnosť, ochranu prírody a znižovanie uhlíkovej stopy.


Zdroj: ecohome.net

Bambus

Najväčším pozitívom bambusu využívaného ako stavebný materiál je jeho čistota. Tá vyplýva z pestovania bez pridaných hnojív, ktoré udržiavajú zloženie materiálu bez chemických látok. Ďalším plusom z hľadiska udržateľnosti je rýchla obnova dreviny, ktorá sa dokáže obnovovať zhruba každých 7 rokov. Bambus sa ako zelený materiál osvedčil aj pri výrobe nábytku alebo iných doplnkov, ktorá nevyžaduje náročné a prírodu zaťažujúce výrobné alebo technologické procesy.


Zdroj: archdaily.com

Tehly z nepálenej hliny

Materiál, ktorý je v mnohých krajinách známy ako adobe, si u nás nachádza uplatnenie skôr výnimočne. Do úzadia ho vytlačili najmä pálené tehly, ktoré zďaleka nie sú také čisté a šetrné ako tie z nepálenej hliny. Ich prednosťou je dobrá regulácia vlhkosti či schopnosť akumulovať teplo a pohlcovať elektrosmog. Plusom je aj výroba z lokálnych zdrojov a možnosť opätovnej recyklácie.


Zdroj: rangeinn.com

K trojici uvedených materiálov patria aj ďalšie prvky, ktoré prispievajú k rozvoju udržateľnej architektúry. V ich prípade zohráva hlavnú úlohu najmä recyklácia. Príkladom je recyklovaný kartón či recyklované sklo. Medzi ekologické materiály schopné plniť viaceré zelené kritériá sa radí aj konopný betón. 

Compare Listings